Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin I Repair Centrum van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten 

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven

Prijs 

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen en de inbouwkosten.

Prijsopgave 

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch of per mail een prijsopgave gemaakt.

Onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan  wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door I Repair Centrum en betaald van onderzoekskosten.

Garantie

6. I Repair Centrum geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van reparatie van het product. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

7. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet I Repair Centrum een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

A. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

B. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

C. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

D. Na herstelling van het product vervalt de fabrieksgarantie en is I Repair Centrum niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie.

Schade aan product

8. I Repair Centrum is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan uw toestel mocht deze ooit elders gerepareerd zijn. Dit omdat er mogelijk gebruik gemaakt kan zijn van onderdelen van mindere kwaliteit, deze onderdelen beschadigen sneller dan de originele welke vervangen zijn.

Verlies van Data

9. I Repair Centrum is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. I Repair Centrum wijst hier op via de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product bij I Repair Centrum langs brengt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

10. Heeft de klant gedurende een periode van drie maanden nagelaten de reparatie van het product te betalen, is I Repair Centrum gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.